เรื่องราวความสำเร็จของการใช้ Odoo

ปัจจุบันมีบริษัทมากมายหลากหลายธุรกิจได้มีการบูรณาการ Odoo ใช้ร่วมกับธุรกิจของพวกเขา พวกเขาสามารถที่จะใช้ระบบ ERP ได้แบบสมบูรณ์ สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการและงบประมาณของพวกเขา และตอนนี้บริษัทเหล่านี้ก็ได้เป็นเจ้าของระบบ ERP อย่างสมบูรณ์ ต่อไปนี้คือบางตัวอย่างของบริษัทที่ใช้ Odoo คุณจะได้พบว่าบริษัทเหล่านี้ได้รับผลประโยชน์และข้อดีอะไรบ้างจากการบูรณาการ Odoo


      Odoo image and text block
               Odoo image and text block
                     Odoo image and text block
                 Odoo image and text block     
           Odoo image and text block
  
                           Odoo image and text block
  
   Odoo image and text block
 
      Odoo image and text block