Odoo มีโมดูลที่ช่วยสร้าง และติดตามแคมเปญทางการตลาดให้ง่ายขึ้น คุณสามารถกำหนดแคมเปญทางการตลาดได้โดยตรง และสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างอัตโนมัติ โมดูลนี้ ติดตั้งได้โดยง่ายด้วยตัวช่วยในการติดตั้ง.

แคมเปญเปลี่ยนแปลงได้เสมอ และหลากหลายช่องทางในการนำเสนอ โดยมีกระบวนการทำงานดังนี้ :
ออกแบบแคมเปญทางการตลาดให้เป็นลำดับการทำงาน เช่น สร้างแบบร่างอีเมลเพื่อส่ง, พิมพ์รายงาน และส่งอีเมล หรือจะกำหนดการทำงานเอง.
กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะนำเสนอแคมเปญนั้นๆ (เช่น กลุ่มลูกค้าจากบางประเทศ)
ทดลองเริ่มต้นแคมเปญในสภาวะเสมือนจริง เพื่่อตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำ ความรวดเร็ว เพื่อปรับแต่ง
นอกจากนี้ ยังสามารถเริ่มต้นแคมเปญจริงในสภาวะปกติ ที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบด้วยตัวเอง
สุดท้าย เมื่อแคมเปญได้เริ่มต้น สามารถตรวจดูสถิติผลการตอบรับ ได้อย่างอัตโนมัติ.

แคมเปญสามารถปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงกลุ่มลูกค้าที่สนใจ หรือลำดับขั้นตอนของแคมเปญได้ แม้ในขณะที่แคมเปญยังดำเนินการอยู่.