โมดูลการผลิตจัดการในด้านการบริหารสต็อค,การวางแผนและการควบคุมอุปทาน(supply) สำหรับการผลิตของผลิตภัณฑ์ตลอดจนเครื่องมือหรือทรัพยากรมนุษย์

คุณสมบัติ :
การบริหารจัดการวัสดุและทรัพยากร
ตารางรายการวัสดุ
จัดลำดับขั้นตอนการทำงานสำหรับการผลิต
การจัดการการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง
การแจ้งเตือนสต็อก
รองรับบาร์โค้ด