เกี่ยวกับเรา

Odoo CMS- Sample image floating

โอดู (ประเทศไทย) ตั้งอยู่ที่กรุงเทพ-ประเทศไทย, มุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการ
การบูรณาการณ์โอดูซอฟแวร์ให้แก่องค์กรธุรกิจต่างๆ มาตั้งแต่ปี 2557
เราศึกษาการใช้งานของ Odoo เพื่อการใช้งานของเราเอง
รวมทั้ง เป็นบริการทางเลือกใหม่ด้าน ERP แก่ลูกค้าของเรา

 เราเชื่อว่า ทางเลือกใหม่ที่เป็น Open source นี้ เป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมแทนที่ชุดโปรแกรมราคาแพงได้

เราใช้เวลาในการกำหนดการบูรณาการระบบอย่างดีที่สุด สำหรับแต่ละบริษัท 

เราใส่ใจในรายละเอียดในแต่ละงานเพื่อบูรณาการ Odoo ให้ตรงกับการใช้งานของคุณ