โอดู (ประเทศไทย) ให้บริการติดตั้งและบูรณาการโอดูสำหรับธุรกิจของลูกค้าในประเทศไทย

Odoo CMS- Sample image floating

จัดการกับธุรกิจของคุณอย่างมืออาชีพ

ระบบการจัดการแบบครบวงจร

ทุกภาคส่วนภายในองค์กรเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน


Odoo FREE DOWNLOAD

            วางใจใช้งานโดย


Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo 
Demo Logo 
Demo Logo
Demo Logo
 

Odoo เป็นชุดโปรแกรมจัดการทางธุรกิจ แบบ open source ที่ประกอบไปด้วยโมดูลที่หลากหลาย อาทิเช่น การขาย, การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า, การจัดการโครงการ, การจัดการคลังสินค้า, การผลิต, การบัญชี และทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 

ERP, Enterprise Resource Planning คือ ระบบการจัดการทางธุรกิจที่บูรณาการระบบให้ทุกส่วนของระบบภายในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว กิจกรรมทางธุรกิจ เช่น การควบคุมสินค้าคงคลัง, การติดตามการสั่งซื้อ, การบริการลูกค้า, การเงิน และทรัพยากรบุคคล สามารถ ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมธุรกิจได้โดยอัตโนมัติด้วยขั้นตอนการดำเนินการที่จัดสรรไว้ด้วยระบบ ERP ทุกแผนกในองค์กรจะมีการร่วมมือและแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน


 

Odoo text and image block

การบูรณาการ Odoo

เชื่อมโยงข้อมูลเป็นหนึ่งเดียว

สาธิตการใช้งาน Odoo โดย ฟร้อนท์แวร์ฯ

ฟร้อนท์แวร์ฯ จัดการสาธิตการใช้งาน Odoo เดือนละครั้ง  

ลงทะเบียนฟรีเข้าร่วมชมการสาธิต ที่ ฟร้อนท์แวร์ฯ      

การสาธิตฟังก์ชั่น Odoo          สมัครเดี๋ยวนี้     
 
คลิกที่นี่สำหรับเส้นทางมายังสำนักงานของเรา