โมดูลการจัดซื้อ

โมดูลการจัดซื้อสามารถสร้างและติดตามคำสั่งซื้อ, การบริหารจัดการข้อมูลผู้จัดจำหน่าย(suppliers), การควบคุมกระบวนการรับสินค้าและตรวจสอบใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย(suppliers).

คุณสมบัติ :
การนำเสนอการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ
การควบคุมคุณภาพเกี่ยวกับการรับสินค้า
การติดตามผู้จัดจำหน่าย(suppliers)

โมดูลการจัดซื้อป็นโมดูลสำหรับการสร้างใบสั่งซื้อเพื่อสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิต.
ตัวอย่างฟังก์ชันการทำงานของโมดูลการจัดซื้อ :
    ใบแจ้งราคาสินค้า (invoice) จากผู้ผลิตจะถูกสร้างขึ้นสำหรับการสั่งซื้อโดยเฉพาะ.

   Dashboard สำหรับ ระบบบริหารงานซื้อ นั้น รวมถึง :
     ใบสั่งซื้อ ณ ปัจจุบัน
     แบบร่างใบสั่งซื้อ
     กราฟแสดงปริมาณและผลรวมการสั่งซื้อต่อเดือน