โมดูลการผลิต

การบริหารจัดการวัสดุและทรัพยากร
ตารางรายการวัสดุ
จัดลำดับขั้นตอนการทำงานสำหรับการผลิต
การจัดการการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง
การแจ้งเตือนสต็อก
รองรับบาร์โค้ด