โมดูลการจัดการทรัพยากรมนุษย์

โมดูลการจัดการทรัพยากรมนุษย์จัดการด้านความสำคัญของประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเช่น ข้อมูลส่วนบุคคล, ทักษะของพนักงาน, สัญญาและเวลาในการทำงานของพนักงาน.

คุณสมบัติ :
การจัดการข้อมูลพนักงาน
การติดตามเวลาการทำงานและงานที่ได้รับผิดชอบ (timesheet)
การติดตามค่าใช้จ่าย
การจัดการในการสรรหาและการประเมินผลพนักงาน
การจัดการคำขอและอนุมัติการลาของพนักงาน
การจัดการเงินเดือนของพนักงาน