โมดูลบัญชี

โมดูลบัญชี สามารถใช้ในการบันทึกการดำเนินงานและจัดการทุกกิจกรรมทางการเงิน.

คุณสมบัติ :
การจัดการใบแจ้งหนี้และติดตาม (ลูกค้าและผู้จัดจำหน่าย)
การบริหารจัดการการชำระเงิน
การกระทบยอดของใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน
รองรับหลากหลายสกุลเงิน
การวิเคราะห์บัญชีแบบบูรณาการ
การวิเคราะห์ทางการเงิน
สนับสนุนระบบบัญชีไทย